Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

EVLİLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU, 19.05.2017

Evlilik işlemi konusunda, nikah akdinin yapılmak istendiği yere göre derlenen bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Başkonsoloslukta Evlilik

Başkonsolosluklar yurtdışında, bulunulan ülke mevzuatı uygun olduğu takdirde, sadece Türk vatandaşları arasındaki evlenme işlemlerini yapabilirler. Evlenecek kişilerden birinin çifte tabiyetli olması durumunda da, evlenme akdi Başkonsoloslukta yapılamaz.

 

Başkonsolosluklar, nikah akdini yalnızca Başkonsolosluk binası içinde gerçekleştirebilirler. Faaliyet gösterilen binanın dışında, Başkonsoloslukların evlendirme yetkisi yoktur.

 

Şahitlerin Türk vatandaşı olması zorunludur ancak evlenecek kişiler ile akrabalık bağları konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 

Nikah şahitliği uygun görüldüğü takdirde Başkonsolosluğumuz personelimizce yapılabilmektedir.

 

Başkonsolosluğumuz, Yunanistan'daki resmi tatil günleri ile, 29 Ekim, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri  kapalıdır.  Bu günler dışında hizmet verilmekte olup, nikahlar mesai günlerinde saat 15:00'te gerçekleştirilmektedir.

 

Başkonsolosluk Binası içinde evlilik için Türkiye'deki bir Evlendirme Memurluğundan alacağınız ''Evlenme İzin Belgesi''nin ve ekteki  ‘’Dış Temsilcilikte Evlenme Talebi Başvuru Formu’’nun doldurularak Başkonsolosluğumuza e-mail ya da faks ile (0030 210 677 64 30) gönderilmesi gereklidir. Belgelerinizin incelenmesini müteakip istediğiniz tarih uygun görüldüğü takdirde onaylanacaktır. (Evlenme İzin Belgesi alındığı tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerlidir.)

 

Uluslararası Aile Cüzdanı harç bedeli  nikah gününde tahsil edilir.

 

Evlilik tarihinizin onaylanması ve olası ek bilgi talepleriniz için nüfus ve evlilik işlerine bakan birimimizle telefonla  (Tel:+30 210 6729832)  ya da e-posta ile (consulate.athenspiraeus@mfa.gov.tr) bağlantı kurmanız rica olunur. 

 

Yunanistan Makamları Önünde Evlilik

Yunanistan makamları önünde evlenmek isteyen Türk vatandaşlarının Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat ederek temin edebilecekleri belgeler şunlardır:

 - Çok dilde yazılmış Doğum Kayıt Örneği

 - Bekar olduklarına ve evlenmelerinde herhangi bir sakınca olmadığına dair Yunanca belge  

Sözkonusu belgeler Türkiye'den de temin edilebilir, ancak Yunan makamları, işlemlerde, Başkonsolosluğumuzca düzenlenen "evlenebileceğinize dair belge"yi tercih etmektedirler. Doğum kayıt örneğini Türkiye'den almanız durumunda Yunan makamları, belge üzerinde Türkiye'de Valiliklerden temin edebileceğiniz "Apostil Kaşesi" ni de talep edeceklerdir. Başkonsolosluğumuzca verilen Doğum Kayıt Örneği ise apostile gerek duyulmaksızın Yunan makamlarınca kabul edilmektedir. Başkonsolosluğumuzca verilebilecek sözkonusu belgeler dışında Yunan makamlarının ne tür belgeler isteyebileceği, evlenmeyi öngördüğünüz yerin Belediyesi'ne bağlı olup, Belediye ile temas etmeniz uygun olacaktır. 

Öte yandan, bazı Seyahat Acentalarının yabancıların Yunanistan’da (Santorini gibi turistik yerlerde) evlenmesine yönelik işlemlere aracılık ettikleri; evlenmek isteyen kişiler adına, evlenilmek istenen yerin Belediyesi ile olan bürokratik  işlemleri  yürüttükleri  bilinmektedir.

Yunanistan Makamları Önünde Yapılan Evliliğin Tescili

Evlilik tescil işleminin ilke olarak evlilik işleminin yapıldığı yer hangi T.C. Başkonsolosluğu’nun görev çevresi içine giriyorsa o Başkonsolosluk tarafından yapılması gerekmektedir.  Görev çevresi ile ilgili bilgiyi Bakanlığımız veya o ülkedeki T.C. Başkonsolosluklarından öğrenebilirsiniz.

Yunan mahalli makamlarca yapılan evliliklerin, vatandaşlarımızın nüfus kütüklerine tescili için akdi yapan Belediye’den “Evlenme İşlemi Kayıt Örneği’’ alınarak Yunan Dışişleri Bakanlığından yapılacak onaylı tercümesi ile Başkonsolosluğumuza müracaat edilmesi gerekir.

Başkonsolosluğumuzda tercümanlık servisi bulunmamaktadır.İlgili Dosyalar :

- Dış Temsilcilikte Evlilik Başvuru Formu.docx