Trabzon Sümela Manastırı Restorasyon Çalışmaları

Atina Büyükelçiliği 16.08.2016
Trabzon Maçka Sümela Ören yeri Sümela Manastırı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yapısal Güçlendirme, Makine, Elektrik ve Çevre Düzenleme Projeleri Yapımı 17.12.2012 tarihinde ihalesi yapılmış olup, Rölöve Projeleri Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Restorasyon, Restitüsyon Projeleri 26.09.2014 tarihinde onaylanmış ve 26.09.2014 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.


Trabzon Sümela Manastırı Restorasyonu uygulama işinin; 17.11.2015 tarihinde İhalesi yapılmıştır. Sözleşme ve yer teslimi çalışmaları yapılarak Mart 2016 tarihinde işe başlanmıştır.


Trabzon Sümela Manastırı Çevresindeki Kayaların Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan Araştırma ve Güçlendirme Projeleri Yapımı ise; 26.02.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Projeler tamamlanarak 2016 yılı içerisinde Bölge Koruma Kurulundan geçmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.


Ayrıca söz konusu Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan Araştırma ve Güçlendirme çalışmalarında; Manastıra ve çevresindeki tesislere bakan yamaçlardaki kaya düşme tehlikelerini araştırmak ve riskli bölgeleri belgelemek amacıyla işin uzmanlarınca endüstriyel dağcılık teknikleri kullanılarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yamaç güzergâhlarından inişler yapılmıştır. İnişler esnasında, hali hazırda askıda duran kaya parçalarının bulunduğu, değişime uğramış kayaç yüzeylerinin tehlike arz ettiği, ormanın eteğinde uzanan kısımlarda bazı serbest bloklar ve orman döküntülerinin içinde saklı kalmış durumda irili ufaklı serbest taş parçalarının mevcut olduğu, orman içinde yamaç kıyısına yakın bulunan ancak henüz devrilmemiş ağaçların da Manastır ve ziyaretçiler için riskli olduğu ve çatlaklardan gelen yoğun su sızıntıları nedeniyle bazı yerlerde malzeme boşalmalarının olduğu belirlenmiş ve Manastırı tehdit edecek konumdaki tüm yamaçlar taranmış ve riskler araştırılmıştır.


Bu çalışmalar sonucunda, manastırın üstünde bulunan yamaçlarda askıda duran birçok serbest kaya parçasının bulunduğu, iklimsel etkilerle bozunmuş kayalık yüzeylerin ciddi tehlikeler arz ettiği, ormanın eteğine uzanan kesimde de düşme tehlikesi arz eden bazı serbest kaya bloklarının yer aldığı, yamaçların üstündeki orman altı örtüsü içinde dahi saklı kalmış durumda düşmeye hazır irili ufaklı serbest taş parçaları mevcut olduğu tespit edilmiştir


Bu tespitler sonucu büyük tehlike oluşturan bu oluşumların ziyaretçi ve görevliler için manastıra girişleri büyük bir risk altına soktuğu belirlenmiştir. Aynı nedenle manastır içindeki binalarda risk altındadır. Bu nedenle manastıra ve çevresindeki ziyaret alanlarına bakan yamaçlarda geniş ölçekli bir iyileştirme ve destekleme çalışması başlatılmıştır. Bu amaçla gevşek kayaların yamaçtan uzaklaştırılması, koruyucu örtü ve bariyerler kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Mevcut durumda hem bu çalışmaların yapılabilmesi hem de güvenlik sağlanana kadar can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verilmemesi ve Müze ve ören yeri ziyaretlerinde insan sağlığı ve can güvenliğinin Bakanlığın öncelikleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle Manastır kompleksinin kapatılmasının uygun olacağı düşünülmüş olup, Sümela Manastırının 22.09.2015 tarihinden itibaren ziyarete kapatılması kararı alınmıştır.


Kapalı olduğu süre içerisinde; Sümela Manastırının en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması, uygun ziyaret ortamının sağlanması, yapının restorasyonunun gerçekleştirilerek ziyarete açılması ve ardından UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yerini almasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


İlgili Dosyalar

2.png

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

08:30 - 12:00
6.1.2017 6.1.2017 DİNİ TATİL
27.2.2017 27.1.2017 DİNİ TATİL
14.4.2017 17.4.2017 PASKALYA
1.5.2017 1.5.2017 RESMİ TATİL (İŞÇİ BAYRAMI)
5.6.2017 5.6.2017 DİNİ TATİL
15.8.2017 15.8.2017 DİNİ TATİL
1.9.2017 1.10.2017 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ
25.12.2017 26.12.2017 NOEL
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
19.2.2018 19.2.2018 Temiz Pazartesi (Dini Tatil)
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı (Resmi Tatil)
28.5.2018 28.5.2018 Ortodoks Dini Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Günü
15.8.2018 15.8.2018 Ortodoks Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 26.12.2018 Noel