Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Genel Bilgiler, 14.04.2014

Yunanistan - Atina Pire Başkonsolosluğu - 2014

TEMSİLCİLİĞİN ADI             : T.C. Atina Pire Başkonsolosluğu

ADRESİ                                : Vassileos Pavlou No:22 Paleo Psychiko / Atina

TELEFON NUMARASI            : 00 30 210 671 48 28

FAKS NUMARASI                  : 00 30 210 677 64 30

E-POSTA                              : consulate.athenspiraeus@mfa.gov.tr

II. ÜLKE GENEL KOŞULLARI

  1. Coğrafi Durumu:

Yunanistan, Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan bir Balkan ülkesidir. Toplam yüzölçümü 131.957 kilometrekaredir.

Doğu, güney ve batıda denizlerle çevrelenmiş bulunan Yunanistan, kuzeydoğuda Türkiye, kuzeyde Bulgaristan ve Makedonya, kuzeybatıda da Arnavutluk ile komşudur. Kara sınırlarının toplam uzunluğu 1.170 kilometre, kıyılarının toplam uzunluğu ise (adalar dahil) 15 bin kilometredir.

Ülkenin toplam 131.957 kilometrekarelik yüzölçümünün 106.791 kilometrekarelik bölümünü (%80,9) anakara, 25.166 kilometrekarelik bölümünü (%19.1) ise adalar oluşturmaktadır. Yunanistan’ı çevreleyen denizlerde bulunan irili ufaklı adaların toplam sayısı 1.400 civarındadır.

  1. İklimi:

Yunanistan’da genel olarak ılıman Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak, genellikle güneşli ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Hava sıcaklıkları Aralık ve Şubat ayları arasında en düşük, Temmuz ve Ağustos aylarında ise en yüksek düzeyinde seyreder. (Atina ve çevresinde ortalama sıcaklık Temmuz ayı itibariyle 35, Ocak ayı itibariyle ise 7 derecedir.)

Yunanistan’ın doğu bölümündeki havzalarda yaygın bitki örtüsü bozkır tipindedir. Diğer yerlerde, özellikle de kıyı bölgeleri ile adalar Akdeniz tipi bitki örtüsü (fundalık, maki ve dikenli çalılar, bağlar, zeytinlikler ve meyve ağaçları) görülür.

  1. Nüfus :

Nüfus                                     : 10.787.690 (2011)

Yıllık nüfus artış hızı            : %   0,26 (Göçmenler dahil)

                                               : % - 0,01 (Göçmenler hariç)

Nüfus yoğunluğu                  : Kilometrekareye 83,1 kişi

İşgücü (15-64 yaş arası)       : 4.300.000

Ortalama yaşam beklentisi  : 76 (erkek), 81 (kadın)

Okur-yazar oranı                : % 96

Başlıca kentler ve nüfusları

Atina                                      : 3.894.573

Selanik                                   : 1.084.001

Patra                                      : 318.928

  1. Dil :

Yunanistan’ın resmi dili Yunanca’dır. Hint-Avrupa dil ailesine mensup olan bu dilin alfabesinde 24 harf mevcuttur. Modern Yunanca ile antik çağda kullanılan eski Yunanca arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Ülkede Yunanca dışında kullanılan başlıca diller, Türkçe, Arnavutça ve Slav-Makedonca olarak sayılabilir.

Yabancı dil olarak, Yunan vatandaşlarının büyük bir kısmı, özellikle genç nesil, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Diğer taraftan, İyonya adaları sakinleri arasında İtalyanca, Kuzey Yunanistan’da bulunanlar arasında Almanca ve yaşlı kuşak Yunanlılar arasında ise Fransızca daha yaygındır.

Soydaşlarımızın yaşadığı Batı Trakya Bölgesi ile İstanbul, Gökçeada, Bozcaada ve İzmir kökenli Rumların bulunduğu Atina ve Selanik’te de Türkçe konuşulmaktadır.

  1. Din :

Yunan Anayasası’nın üçüncü maddesinde, “Yunanistan’da önde gelen dinin, Yunanistan Doğu Ortodoks dini olduğu” kayıtlıdır.

Nüfusun dinlere göre dağılımı aşağıda sunulmuştur:

% 96 Rum Ortodoks Hristiyan % 2.7 Müslüman (Tahminen en az 300.00) % 1.80 Katolik Hristiyan (Tahminen 200.000) % 0.45 Yehova Şahitleri (Tahminen 50.000) % 0.27 Protestan (Evangelistler dahil) (Tahminen 30.000) % 0.045 Yahudi (Tahminen 5000) % 0.0027 Mormon (Tahminen 300) % 0.41 Diğer (Bahai, Scientologist, Anglikan, Baptist,vs)

  1. Ülkenin Yönetim Şekli:

Yunanistan’ın yönetim şekli Parlamenter Demokrasidir. Cumhuriyet, 8 Aralık 1974 tarihinde yapılan halkoylamasının ardından kurulmuş ve parlamenter rejim 11 Haziran 1975 tarihinde kabul edilen Anayasa ile onaylanmıştır.

Anayasa uyarınca, Parlamento tarafından beş yıl için seçilen Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet üyelerini atamakla görevlidir; ayrıca yasaları veto etme hakkı da vardır. Halen Cumhurbaşkanı, 12 Mart 2005 tarihinde göreve başlayan Karolos Papoulias’dır. Papoulias son olarak 3 Şubat 2010 tarihinde yapılan seçimde ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Yunanistan Parlamentosu, dört yıl için ve genel oyla seçilmektedir. En son Parlamento seçimi 17 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır.  Yunanistan Parlamentosu’nda 300 sandalye bulunmaktadır:

YDP               % 29,7 - 129 milletvekili (79+50)

 

SYRIZA        % 26,9 - 71 milletvekili.

 

PASOK          % 12,3 / 33 milletvekili

 

ANEL            % 7,5 / 20 milletvekili

 

Altın Safak    % 6,9 / 18 milletvekili

 

DIMAR         % 6,3 / 17 milletvekili

 

KKE               % 4,5 / 12 milletvekili

  1. Ülkenin Kısa Tarihçesi:

1827 yılında ilk Yunan Devletinin kurulmasının ardından, 1863 yılında Tesalya Yunanistan ile birleşmiş, 1912-13 Balkan savaşlarının ardından Selanik ülkeye katılmıştır. 1913 yılında Girit de Yunanistan’a bağlanmıştır. 1921-1922’de Yunan ordularının Türk Kurtuluş Mücadelesi sonucunda Anadolu’da yenilgiye uğramaları üzerine Kral Konstantin tahttan feragat etmiş, 1924 yılında Cumhuriyet ilan edilerek Amiral Koundourotis ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Ancak, Yunanistan’da ilan edilen bu ilk Cumhuriyet fazla uzun ömürlü olamamış ve ülke 1935 yılında yeniden monarşik idareye dönmüştür.

1940 yılında Yunanistan İkinci Dünya Savaşı’na girmiş ve önce İtalyan, daha sonra da Alman kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. 1947’de Kral II. George’un ölümü üzerine, Prens Paul tahta çıkmış ve bu dönemde ülkede patlak veren kanlı iç savaş Aralık 1948’de sona ermiştir. 1964 yılında Kral Paul’den sonra Yunanistan tahtına Prens Konstantin çıkmışsa da gerçekleştirilen askeri bir darbe sonucunda ülke 1967-74 tarihleri arasında Albaylar Cuntası tarafından yönetilmiştir.

20 Temmuz 1974 tarihinde ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından yapılan bir halkoylamasıyla 39 yıllık aradan sonra tekrar demokrasi rejimine dönülmüştür.

H. Ülkenin Ekonomik Durumu :

a) GSYİH                                          : 205 Milyar Avro (2012)

b) Kişi başına düşen Milli Gelir      : 19,050 Avro (2012)

c) Büyüme hızı                                  : %- 6,4 (2012)

d) Enflasyon Oranı                          : % 1,2

e) İşsizlik Oranı                                : % 27

  1. Ülkedeki yabancı diplomatik temsilcilikler :

Atina’da yedisi uluslararası kuruluş olmak üzere çok sayıda yabancı temsilcilik faaliyet göstermektedir.

- Atina’da temsilcilikleri bulunan ülkelerin listesi aşağıda maruzdur:

ABD, Angola, Arnavutluk, Almanya, Azerbaycan, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Ermenistan, Estonya, Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti, GKRY, Güney Kore, Küba, Danimarka, Endonezya, Mısır, İspanya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, Hindistan, Irak, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Letonya, Libya, Litvanya, Fas, Makedonya, Malta, Meksika, Moldova, Nijerya, Norveç, Pakistan, Panama, Hollanda, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Vatikan, Slovakya, İsveç, İsviçre, Sırbistan, Karadağ, Suriye, Sudan, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Slovenya, Şili, Gürcistan, Lüksemburg, Özbekistan (Başkonsolosluk)

- Uluslararası Kuruluş ve Bürolar

BM Enformasyon Merkezi (UNIC), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çevre Programı (UNEP), BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Uluslararası Göç Örgütü (OIM), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Parlamentosu Enformasyon Bürosu (BIPE), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası.

Ulaştırma ve taşımacılık:

a) Deniz Yolu : Yunanistan’da en ucuz ve kolay taşımacılık deniz yoluyla yapılmaktadır. Ülkede irili ufaklı pekçok liman mevcut olup, bunların en önemlileri, uluslararası deniz taşımacılığında önemli rol oynayan Pire, Patra ve Selanik limanlarıdır. Atina’nın limanı durumundaki Pire’den Ege adalarının pek çoğuna feribot ve gemi seferleri düzenlenmektedir.

Yunanistan’dan deniz yoluyla ülkemize gitmek için kullanılan sınır kapısı, Atina şehir merkezine yarım saat uzaklıktaki Pire Limanı’dır. Pire’den feribotla, aşağıdaki güzergahlardan biri izlenmek suretiyle ülkemize gidilmesi mümkündür.

Pire – Kos (İstanköy) – Bodrum

Pire – Rodos – Marmaris

Pire – Samos (Sisam) – Kuşadası

Pire – Hios (Sakız) – Çeşme

Pire – Lesvos (Midilli) – Ayvalık

Sözkonusu güzergahlarda çalışan feribotların sefer yaptıkları günler ve hareket saatleri mevsime bağlı olarak değişmektedir.

b) Havayolu: Atina’dan Avrupa ve dünyanın birçok büyük merkezine sık ve tarifeli uçak seferleri düzenlenmektedir. Ülkedeki 36 havaalanından 16’sı uluslararası niteliktedir. Ülke içi uçak seferlerinin çok büyük bir bölümü Yunanistan’ın ulusal havayolu şirketi olan “Olympic Havayollarına” veya “Aegean Havayollarına” ait uçaklar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Atina’dan Batı Avrupa’daki başlıca şehirlere ulaşım yaklaşık 3-4 saat, New York’a 10 saat ve Tokyo’ya 18 saattir.

Türkiye ile Atina arasında doğrudan sefer bağlantısı İstanbul ve İzmir’den yapılmakta olup, Türk Hava Yolları’nın her gün saat: 07.40, 12:40 ve 19:20’da İstanbul’dan Atina’ya, 10:05, 15:05 ve 21:50’de Atina’dan İstanbul’a seferleri bulunmaktadır. Pegasus Havayolları ise haftada 2 gün (Pazartesi-Cuma) karşılıklı olarak Atina-İzmir ve İzmir-Atina seferleri yapmaktadır.

Yunan havayolları “Olympic Air”in ise her gün saat 10:35 ile 20:55’te İstanbul’dan Atina’ya 08.20 ile 18.50’de Atina’dan İstanbul’a iki seferi vardır.

Yunan özel havayolu “Aegean Airlines”ın ise her gün saat 16:00’da İstanbul’dan Atina’ya 13.55’te Atina’dan İstanbul’a bir seferi vardır.

Uçak bileti fiyatları biletin alınış tarihi ve turistik döneme bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

c) Karayolu: Yunanistan’ın karayolu ağının uzunluğu yaklaşık 40 bin kilometredir. 2004 Atina Olimpiyatları öncesinde planlanan birçok otoyolun yapımı tamamlanmışsa da halen karayolları haritasında otoyol şeklinde gösterilen ancak, gerçekte birer gidiş-dönüş şeridi ile kenarlardaki servis şeritlerinden ibaret yollar da mevcuttur.

Otomobiller için hız sınırı otoyollarda 120 km/saat, karayollarında 90 km/saat ve yerleşim birimleri içinde ise 50 km/saat olarak belirlenmiştir. Adalar da ise hız sınırı şehir dışında 70 km/saat ve yerleşim birimlerinin içinde 40 km/saat’dir.

Bazı münferit olaylar dışında, karayollarında gece ve gündüzleri güvenli bir şekilde yolculuk yapılabilmektedir. Ancak, Yunanistan, trafik kazalarının yoğunluğu bakımından AB ülkeleri içinde en başta gelmektedir. Zira, Yunanlı şoförlerin trafik kurallarına ve trafik emniyetine uyma alışkanlıkları zayıftır. Şehirlerarası yollarda trafik kazalarına en sık rastlanılan yerler Tanya-Trikala yolu üzerindeki Katara ve Selanik-Kavala arasındaki Asprovolta’dır.

Atina ile İstanbul arasında her gün “Metro Turizm” Türk otobüs şirketlerinin otobüslerin seferleri bulunmaktadır. Yunan Devlet Demiryollarına (OSE) ait otobüslerin seferleri ise kaldırılmıştır.

Seyahat için karayolunu tercih edenler için: Yol üzerinde ihtiyacı karşılayacak sıklıkta benzin istasyonları bulunmaktadır; her yerleşim biriminde de lokanta, telefon ve sağlık merkezi vardır. Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde birçok yer kapalı olduğundan, açık bulunan ilk benzinciden benzin ihtiyacı karşılanmalıdır.

d) Demiryolu :

Yunanistan’ın demiryolu ağının toplam uzunluğu yaklaşık 2500 kilometredir. En önemli demiryolu güzergahı kuzeyde Türkiye sınırından başlayarak Selanik, Atina, Korint, Patras, Kalamata’ya uzanan kuzey-güney hattıdır. Ayrıca bu ana arterden ayrılan hatlarla büyük şehirlere demiryolu bağlantısı kurulmuştur.

Atina ile İstanbul arasında tren seferleri mevcut değildir.

e) Şehiriçi Ulaşım

Yunanistan’da trafiğin yönü ülkemizdeki gibi sağdandır. Atina’da taşıt sayısının çokluğu ve altyapının yetersizliği önemli ölçüde trafik sıkışıklıklarına yol açmaktadır. Atina’nın önemli bir özelliği, trafik sıkışıklığının günün her saatine yayılması, belirli gün ve saatlerle sınırlı kalmaması, hatta gece yarısından sonraki saatlerde de görülebilmesidir. Taşıt sayısının fazla olmasının şehir yaşamına bir diğer yansıması park yeri sıkıntısıdır. Park yeri bulmak kimi zaman yolda geçen zamandan fazla zaman alabilmektedir. Hafta içi günlerde özel otomobiller, tek-çift plaka esasına göre trafiğe çıkabilmektedirler.

Şehir içinde en rahat seyahat edilebilinen zamanlar, bazı dini tatil günleri, Pazar günü sabahtan öğlene kadar ve genellikle tatile çıkılan dönem olan Temmuz ayının ikinci yarısı ile Ağustos ayıdır.

Şehir içi ulaşımın dikkate değer bir özelliği de, çok sayıda motosikletin trafik içinde yer almasıdır. Araba kullanırken, seyir halindeki araçlara tehlikeli şekilde yanaşarak sağdan/soldan geçen ve hız yapan motosiklet sürücülerine azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir.

Atina’da görev yapan diplomatların, Yunanistan’daki acentelerden vergisiz otomobil satın almaları veya birbirlerinden araba almaları mümkündür. Özellikle tayin dönemine denk gelen Ağustos-Eylül aylarında, diplomatlar arası piyasada çeşitli marka ve modelde arabalar satışa çıkmaktadır. Acentelere sipariş edilen otomobillerin alıcıya teslimi birkaç ayı bulabilmektedir.

Gerek Atina’da, gerek adalarda çok sayıda araba kiralama şirketi bulunmaktadır. Kiralama ücreti taşıtın motor gücüne göre günlük 40 ile 300 Euro arasında değişmektedir. Aylık kiralama ücreti ise 500 Euro’dan başlamaktadır.

Yunanistan’da taksi hizmetleri Batı Avrupa ülkelerine göre oldukça ucuzdur: Taksimetre açma ücreti 1,19 sent; kilometre başına ücret ise 0,68 sent olup, gece yarısından sonra taksimetre açma ücreti yine 1,19 sent tarife ücreti ise kilometre başına 1,19 sent olmaktadır. Gidilen mesafe 3,16 Euro’luk bedelden az dahi olsa, asgari bedel olan 3,16 Euro ödenmektedir. Havaalanına gidiş ve dönüşlerde 05:00-24:00 saatleri arasında gidilecek noktaya göre minimum olarak 35,00 Euro geceyarısından sonra ise gidilecek noktaya göre minimum 50,00 Euro ödenmektedir. Telefonla taksi çağrıldığında 2,50 Euro, telefonla randevu usülü (ileriki bir tarih ve saat için) taksi çağrıldığında ise 5 Euro taksimetre ücretinin yanısıra ödeme yapılmaktadır.

Özellikle ülkemizle kıyaslandığında, taksinin her işaret edildiğinde durmaması, taksi yaklaştığında gidilecek güzergahın yüksek sesle şoföre duyurulması, gidilecek güzergahın müşteriden ziyade şoförün isteği üzerine belirlenmesi ve taksiye birden fazla müşterinin alınması gibi Yunanistan’a özgü bir uygulama sözkonusudur. Öte yandan, Yunan taksi şoförleri zaman zaman ücret tarifesini bilmediğini düşündükleri yabancılardan yüksek fiyatlar talep edebilmektedir. Fazla ücret alındığının düşünüldüğü durumlarda, taksinin plaka numarasıyla Taksiciler Derneği’ne başvurulması gerekmektedir. Özetle, Yunanistan’da taksi hizmeti çoğunlukla güvenilir olmadığından, bu ülkeye görevle gelen memurlarımızın, rahatça seyahat edebilmeleri bakımından özel otomobil edinmeleri tavsiye olunur.

f) Vize koşulları

Türkiye ile Yunanistan arasındaki vize rejiminde karşılıklılık esası işlememektedir. Yunan vatandaşları ülkemize girişlerinde, vize rejimimizin öngördüğü istisnalar dışında, vizeden muaftır.

Yunanistan’a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarından diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanlar, Yunanistan’daki kalış süreleri 3 ayı aşmamak koşuluyla vizeden muaftırlar.

Hususi pasaport hamili vatandaşlarımız da, 28 Temmuz 2010 tarihinden itibaren,  Yunanistan’a 6 ay içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatleri ve transit geçişlerinde vizeden muaftırlar.  

Yunanistan 1997 Schengen Anlaşması uygulamasına dahil bir ülkedir. Bu nedenle umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız, Yunanistan’a gelişleri öncesinde mutlaka vize almak zorundadırlar.

Yunanistan’da sınır kapılarında vize itası sözkonusu olmadığından, umuma mahsus pasaport hamilleri vizelerini Yunanistan’ın Türkiye’deki diplomatik ve konsolosluk misyonlarından almak zorundadırlar.

g) Posta hizmetleri ve haberleşme

Türkiye ile Yunanistan arasındaki posta hizmetlerinde ciddi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Ancak, istisnai de olsa özel ya da resmi mektupların alıcılarına ulaşamadığı durumlara rastlanabilmektedir.

İki ülke arasındaki mektubun alıcısına ulaşma süresi mektubun postaya verildiği yere göre değişmektedir. Bir posta İstanbul’dan Atina’ya 4 günde gelebilmekte iken bu süre Ankara’dan bir haftayı bulabilmektedir.

Yunanistan ile Türkiye arasında tam otomatik telefon görüşmesi rahatlıkla yapılabilmektedir.

K. Para ve Banka:

Yunanistan’ın istenen kriterleri sağlamasıyla 01.01.2002 tarihi itibariyle tek para birimi Euro’ya geçilmiş olup 28.02.2002 tarihinde Drahminin kullanımı son bulmuştur.

 

Banka işlemleri için Başkonsolosluğumuz mensupları T.C. Ziraat Bankası Atina Şubesi’nde hesap açtırmaktadır. Merkez Bankası tarafından Başkonsolosluğumuz maaş hesabına havale edilen maaşlar, ardından ilgililerin şahsi hesaplarına transfer edilmektedir. Mensuplarımız tarafından ilk hesap açtırıldığında belli bir miktar para yatırılması gerekmemektedir. Maaşlar için açtırılan vadesiz hesabın yanısıra vadeli hesaplar da açtırılabilmektedir.

Yunanistan’da kredi kartı kullanımı yaygın olmakla birlikte, ekonomik krizle birlikte eskiye oranla kullanımı azalmıştır. T.C. Ziraat Bankasında kredi kartı uygulaması henüz mevcut değildir. Kredi kartı kullanımının tercih edilmesi halinde, ikinci bir bankada hesap açtırılması gereklidir.

Yunanistan’da çek kullanımı sadece ticaret çevreleriyle sınırlı olup, bankalar ancak yüksek meblağlı hesaplar için çek defteri vermektedir.

T.C. Ziraat Bankası mensuplarımızın banka kredisi taleplerine olumlu yanıt vermekte olup, tüketim kredilerinde diplomatlara %9 diğer kişilere ise %10 faiz uygulamaktadır. Kredi ödemelerinde ayrıca %0,6 oranında bir vergi de tahsil edilmektedir.

Yunanistan’dan yurtdışına yapılacak havalelerde, Merkez Bankası’nın uygulamasına göre 2.000 Euro’ya kadar olan miktarlar denetimsiz transfer edilebilmektedir. Bu miktarın üzerindeki transferlerde paranın gönderilme nedeninin bildirilmesi zorunludur.

T.C. Ziraat Bankası yurtdışı havalelerinde, gönderilen hesap numarasının Türkiye’deki bir  Ziraat Bankası şubesi olması halinde, tutar dikkate alınmaksızın 10 Euro, Türkiye’de Ziraat Bankası dışındaki bir bankaya gönderilmesi halinde ise yine tutara bakılmaksızın 20 Euro’luk bir komisyon almaktadır.

Ülkede, döviz bozdurma işlemleri serbestçe yapılabilmekte ve şehirde birçok döviz bozdurma bürosu bulunmaktadır.

L. Gümrük Uygulamaları:

Yunan gümrük mevzuatına göre, ülkeye patlayıcı madde, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, silah yapımında kullanılan kimyasal maddeler ve topraklı bitkilerin sokulması yasaktır.

Yunan gümrüklerinde 200 € tutarındaki hediyelik eşyalar ile 10 kg. yiyecek, 1 karton sigara ve 1 litre viski veya viski ile aynı alkol derecesine sahip herhangi bir alkollü içkiden bir litre veya viskiden daha düşük alkol derecesine sahip alkollü içkilerden iki litreye izin verilmektedir. Ülkeye girişte döviz beyan etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ülkeye sokulmak istenen kedi ve köpekler için, gelinen ülkenin yetkili veteriner makamları tarafından, geliş tarihinden köpekler için 12, kediler için 6 aydan fazla ve her ikisi için de 6 günden önce olmamak kaydıyla düzenlenmiş ve yaptırılan kuduz aşılarını gösteren sağlık belgesi ile microchip gerekmektedir. Papağan cinsi kuşlar için ise, ticari amaçlı ithal konusu olmamak ve ev hayvanı olarak beraberinde bulundurmak kaydıyla, “psittacosis” hastalığı taşımadığına dair sağlık belgesi bulundurulmalıdır.

Ayrıca, son altı gün içinde sarı humma hastalığı bulunan bölgelerden gelenlerin aşı olmaları gerekmektedir.

M. Konaklama ve İkamet:

a)Atina’daki belli başlı oteller ve ücretleri

Atina’da çeşitli standartlarda birçok otel bulunmakta ve fiyatları gecelik 40 ile 200 Euro arasında değişmektedir. Atina’daki birçok beş yıldızlı otelin diplomatik indirim uygulaması bulunmaktadır.

Atina’ya ilk gelişlerinde mensuplarımızın genellikle kaldıkları otellerin, kahvaltı dahil günlük fiyatları aşağıda sunulmuştur:

Tek Kişilik İki Kişilik Poseidon 40 €-46 € Coral 62 €-68 € President 76 €-76€ İlisia 85 €-95 €

b)Ev kiralama koşulları

Atina’da ev kiralanması emlak komisyoncuları vasıtasıyla ve gazetelerde yer alan ilanlar takip edilmek suretiyle mümkün olmaktadır.

Yerleşim için Büyükelçiliğimiz mensupları P.Faliron, Pangrati ve Kolonaki semtlerini tercih ederken, Başkonsolosluğumuz mensupları ise P.Psyhico, Neo Psyhico ve çeşitli semtlerde ikamet etmektedirler. Atina’daki bazı semtler için ortalama daire kira bedelleri aşağıda sunulmuştur:

P.Faliron : İki yatak odalı mobilyasız : 380-1500 € İki yatak odalı mobilyalı : 1300 € ve üstü Üç yatak odalı mobilyasız : 560-1500 € Üç yatak odalı mobilyalı : 1500 € ve üstü

Kolonaki: İki yatak odalı mobilyasız : 550-2200 € Üç yatak odalı mobilyasız : 800€ - 3000€

Pangrati: İki yatak odalı mobilyasız : 350-850€ İki yatak odalı mobilyalı : 1000 € Üç yatak odalı mobilyasız : 450-1200 € Üç yatak odalı mobilyalı : 1500 €

P.Psychico: İki yatak odalı mobilyasız : 550-1350 € Üç yatak odalı mobilyasız :1000 €-2800 €

Evsahipleri iki aylık depozito verilmesini istemektedirler. Emlak komisyoncusu vasıtasıyla bulunulan dairelerde ise komisyoncu genellikle yarım veya bir aylık kira bedeli komisyon almaktadır. Yürürlükteki mevzuat kira artış oranını her yıl için enflasyon oranı artı %2 veya kiranın %5’i olarak öngörmektedir.

Atina’da her çeşit ev eşyasını kolaylıkla temin etmek mümkündür, ancak mobilya fiyatları Türkiye’ye göre daha pahalıdır. Ev eşyaları 250 Euro + KDV oranı olmak koşuluyla katma değer vergisinden muaftır.

c) Ev hizmet olanakları

Hizmetçi ve garson temini ile temizlik firmalarından yararlanma olanakları da mevcuttur. Ülkede asgari ücret aylık net 489 Euro olmakla birlikte, istihdam edilecek hizmetçi ya da garsonun bu fiyatla çalıştırılma olanağı bulunmamaktadır. Verilen resmi yemek ve kokteylerde istihdam edilmek üzere görevlendirilen garsonlara gecelik 70 Euro ile 100 Euro arası ücret ödenmektedir. Hizmetçilere ise saat başına 4-6 Euro ödenmektedir.

N. Sağlık Koşulları:

Yunanistan’da salgın hastalık durumu mevcut değildir. İhtiyaç duyulan ilaçlar eczanelerden kolaylıkla temin edilebilmektedir. Yunanistan’da özel sağlık klinikleri de dahil olmak üzere tüm hastaneler devletin gözetim ve denetimi altında faaliyet göstermektedirler.

Yunanistan hastaneleri, her çeşit sağlık koşullarına cevap verebilecek niteliktedir. Devlet hastanelerinde bir gecelik yatak ücretinin bedeli 70 ile 230 Euro arasında değişirken, özel hastanelerde ise 204 ile 452 Euro arasında değişmektedir.

Özel muayenehanelerde yapılan tedaviler için doktor vizite ücreti ise ihtisas dalına göre 50 ile 150 Euro arasında değişmektedir.

Atina’daki bellibaşlı hastaneler arasında Evangelismos, Erithros, Stavros, İpokration, Geniko Kratiko, İgeia, Iaso ve KAT hastaneleri ile Atina Sağlık Merkezi sayılabilir.

Ülkede, şehir şebeke suyunun içilmesi mümkündür. Ayrıca, çeşitli firmalar tarafından üretilen ve plastik şişeler içinde satılan içme suları da kolaylıkla bulunmaktadır.

Başkonsolosluğumuz tarafından önerilen bazı doktor, dişçi, çocuk doktoru ve veteriner isimleri aşağıda sunulmuştur. Atina’da birçok ihtisas dalında Türkçe konuşabilen doktor bulmak mümkün olabilmektedir.

-Dr. Eftim Eftimiyadis (Patalog / Tel: 210 981 49 14)

-Dr. Theodoros Rokkas (Gastroenterolog / Tel: 210 697 29 44)

-Dr. Yannis Katranidis (Diş Doktoru / Tel: 210 983 15 09)

-Dr. Sofoklis Zisiyadis (Diş Doktoru / Tel: 210 983 88 77)

-Dr. Anastas Furuncuoğlu (Diş Doktoru / Tel: 210 982 69 59)

-Dr. Teodoros Yuvanidis (Diş Doktoru / Tel: 210 894 06 48)

-Dr. Yorgos Çolas (Çocuk Hastalıkları Doktoru / Tel: 210 982 88 94)

-Dr. Atanasios Natsulidis ( Kadın Hastalıkları Doktoru / Tel: 210 - 643 44 69- 643 15 94)

-Dr. Pandelis Papadopulos (Göz Doktoru / Tel: 210- 988 18 00- 988 37 02)

-Dr. Yorgios Partinevelos (Dahiliyeci / Tel: 210 722 26 63)

-Anna Sousou (Veteriner / Tel: 210 685 73 95)

O.Yiyecek, Giyim ve Temizlik Malzemeleri:

Elverişli iklimi ve bol güneşi sayesinde, Yunanistan’da sebze ve meyve temini bakımında bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Aynı şekilde, et ve et mamulleri, balık ve diğer deniz mahsülleri, süt mamulleri de çok boldur.

Ülkede alkollü içki temin imkanları da elverişlidir. Mağazalarda hem yerli hem ithal, her cins alkollü içki satılmaktadır. Bunların arasında, Yunan ürünü olan uluslararası piyasada da tanınan “ouzo” isimli Yunan rakısı ile “metaxa” markalı konyak ilk sıralarda yer alır. Mensuplarımız, “duty-free” satış yapan az sayıdaki işletmelerden alkollü ve alkolsüz türlü içecekleri, tütün mamullerini ve kozmetik ürünlerini temin edebilmektedir.

Atina’da küçük dükkanların yanısıra, tüm ihtiyaçların karşılanabildiği çok sayıda süpermarmet zinciri de mevcuttur. Bunlar arasında, Praktiker, Carrefour, Alfa-Beta, Sklavenitis gibi isimleri saymak mümkündür. Marketler hafta içi hergün 08.30-21.00, Cumartesi günleri 08.30-20.00 saatleri arasında açık olup, Pazar günleri kapalıdırlar.

Marketler gibi diğer mağaza ve dükkanlar da Pazar günleri kapalıdır. Diğer günler de ise belirli saatlerde açık olmaktadırlar. (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi 08.30-14.30, Salı, Perşembe ve Cuma 08.30-14.30 ve 17.00-21.00)

Atina, yapılan bir araştırmaya göre, en pahalı AB başkentlerinden biridir. Özellikle Euro’ya geçilmesinin ardından hayat pahalılığı hızlı bir biçimde artmıştır.

P. Eğitim:

Yunanistan’da Yunan eğitim programını esas almak suretiyle ilk ve orta düzeyde eğitim veren 10 yabancı okul bulunmaktadır. Ayrıca, yine 10’a yakın yabancı okulda da, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Japon ve Arap eğitim programları uygulanmaktadır.

Mensuplarımızın genellikle çocuklarını göndermeyi tercih ettikleri eğitim kurumlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

a) İngilizce eğitim veren okullar

- CAMPION OKULU anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim vermektedir. Anaokulu ve ilkokul bölümleri Halandri ve Glyfada semtlerinde bulunan iki ayrı kampüste faaliyet göstermektedir. İlkokul (Junior school) 6 ders yılı, ortaokul ve lise (senior school) ise 7 ders yılı sürmektedir.

2012-2013 ders yılı için okul ücretleri: Anaokulu 6,680 Euro, ilkokul 1-6. sınıflar 10,200 Euro, ortaokul 7-9. sınıflar 11,120 Euro, lise 10-13. sınıflar 12,420 Euro. Kayıt ücreti olarak 1,750 Euro alınmaktadır. Okul ücreti iki taksitte ödenmektedir. Servis ücreti de iki taksitte ödenmekte ve her semt için 2,000 Euro’dur. İsteğe bağlı olarak verilen okul müfredatı dışındaki özel müzik dersleri için ayrıca 960 Euro ödenmektedir.

(Ayrıntılı bilgi için www.campion.edu.gr)

- ST. LAWRENCE KOLEJİ anaokulu, ilköğretim ve lise seviyelerinde İngiliz Ulusal Mevzuatı doğrultusunda eğitim vermektedir. Anaokuluna 2.5-5 yaş arası çocuklar kabul edilmekte olup, hem ilkokul hem de ortaokul altışar yıl sürmektedir. İngilizce’nin yanısıra Yunanca, Fransızca veya Arapça’nın yabancı dil olarak öğretildiği okulda ders programı dışında binicilik, yüzme, tiyatro, jimnastik ve tenis gibi çeşitli yan faaliyetlere de ağırlık verilmektedir.

2012-2013 ders yılı ücretleri: Anaokulu 7.410 Euro, İlköğretim (1ve 6. sınıflar) 10.305 Euro, lise (7-9 sınıflar) 11.550 Euro, lise (10. sınıf ve A düzeyi) 12.030 Euro Okul ücretleri aylık taksitler halinde ödenebilmektedir. Yeni başlayan öğrencilerden ayrıca 1.500 Euro kayıt parası alınmaktadır. Üç taksit olarak ödenen servis ücretleri de semte göre 1.794 ile 2.235 Euro arasında değişmektedir. Diplomatlara %10 indirim uygulanmaktadır.

(Ayrıntılı bilgi için www.slc.gr)

- BYRON KOLEJİ anaokulu, ilköğretim ve lise düzeylerinde eğitim vermektedir.

2012-2013 ders yılı ücretleri: İlk kayıt için 1.000 euro ücret alınırken, okul ücretleri anaokulu için 6.350 Euro, ilköğretim 1-2. sınıflar 8.450 Euro, ilköğretim 3-6. sınıflar için 8.750 Euro, lise 7-9. sınıflar için 9.700 Euro, lise 10-11.sınıflar için 10.300, lise 12-13. sınıflar için de 11.350 Euro’dur. Servis ücretleri de semte göre 1.700 ile 2.200 Euro arasında değişmekte olup, diplomatlar için özel bir indirim yapılabilmektedir.

(Ayrıntılı bilgi için www.byroncollege.gr)

- ST. CATHERINE’S Atina’daki İngiltere Büyükelçiliği’ne ait bir okuldur ve anaokulundan (2.5 yaşından büyük çocuklar kabul ediliyor) lise son sınıfa kadar eğitim vermektedir. Okuldan mezun olanlar Yunanistan’daki üniversitelere kayıt yaptıramamaktadırlar.

2012-2013 ders yılı ücretleri: İlk kayıt için 1.000 euro ücret alınırken, okul ücretleri Anaokulu 8.050 Euro, ilk kayıt ve 1-2 sınıf 11.030 Euro, 3-6 sınıflar 11.160 Euro, 7-9 sınıflar 11.580 Euro, 10-11 sınıflar 12.510 Euro ve 12-13 sınıflar 13.040 Euro. Servis ücretleri semtlere göre 1.775 ile 2.385 Euro arasında değişmektedir.

(Ayrıntılı bilgi için www.stcatherines.gr)

- AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ATHENS (ACS) Genel Hazırlık, Kolej Hazırlık, İleri Seviye ve Uluslararası Bakalorya olmak üzere 4 ayrı program uygulamaktadır. Anaokulu ve ilkokul (elementary school) anaokulundan 5. sınıfa kadar olan bölümü kapsar; ACS’in diğer bölümleri ortaokul (middle school – 6,7 ve 8. sınıflar) ile lise (high school – 9-12’nci sınıflar) kısmıdır. ACS okulundan mezun olanlar ABD orta öğrenim diploması almaya hak kazanırlar. ACS öğrencileri, öğrenimleri sırasında ya tam Uluslararası Bakalorya Diploması ya da 70’den fazla ülkede üniversite sınavlarına giriş için tanınan bir belge olan UB diploması almaya yönelik dersleri veya ileri seviye kursları almak gibi iki seçenekle karşı karşıyadırlar.

2012-2013 ders yılı ücretleri: Anaokulu 5,940-7,870 €, ilkokul 1.2.3.4.5. sınıflar için 10,020 €, ortaokul 6-8. sınıflar 10.896 €, lise 9-12. sınıflar 11.994 €. Ayrıca, 850 € kayıt ücreti alınmaktadır.

(Ayrıntılı bilgi için www.acs.gr)

- INDIANAPOLIS ÜNİVERSİTESİ: Yunanistan’da faaliyet gösteren Amerikan üniversitelerinden biri olan Indianapolis Üniversitesinin halen 30 farklı akademik branşta lisans ve lisanüstü programı bulunmaktadır. Olağan eğitim süresi 6 yarıyıl olan üniversitede toplam 133 kredi tamamlandığında lisan diploması almaya hak kazanılmaktadır. Okul ücreti ise alınan derslerin toplam kredisine göre ödenmekte olup bir kredi 240 Euro’dur ve taksitle ödeme imkanı bulunmaktadır. Üniversite ayrıca 100 Euro kayıt ücreti almaktadır. Üniversite diplomat çocuklarına %10-15 indirim yapmaktadır.

- DEREE COLLEGE (AMERICAN COLLEGE OF GREECE): Atina’da iki ayrı kampüste faaliyet gösteren üniversitenin diplomaları ABD’de verilen üniversite diplomalarıyla eşdeğerdir. Öğrenim süresi dört yıldır ve mezuniyet için 128 kredi toplanması gerekmektedir. Kayıt için, lise diploması ve transkriptinin okul tarafından onaylı kopyaları, İngiliz dilinde yeterliliği gösteren belge (TOEFL, SAT vb.), eğitmenlerden birinden tavsiye mektubu ve geçerli pasaport talep edilmektedir.

“Deree College”ın 2011-2012 akademik yılı ücretleri aşağıda sunulmuştur. Bir kredi ücreti: 242 Euro Öğrenci Harcı: 491 Euro (Kütüphane, sigorta vb.) Uluslararası Öğrenci Harcı: 555 Euro Laboratuar ücreti:63 Euro

Deere College’ın diplomaları YÖK tarafından da tanınmaktadır.

(Ayrıntılı bilgi için www.acg.edu)

b)Fransızca eğitim veren okullar

Atina’da Fransızca dilinde eğitim veren başlıca okul olan “Lycée Franco-Hellénique d’Athenes”, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim vermektedir. Fransızca eğitim sistemi dışında yetişen öğrencilerin kayıt yaptırabilmek için bir sınava girmeleri gerekmektedir. Ortaokul 1. sınıftan itibaren İngilizce dersinin yanısıra haftada 4 saat Yunanca dersi de zorunludur.

2012-2013 ders yılı ücretleri: Anaokulu 3.880 Euro, 1-5. sınıflar (İlkokul) 3,600 Euro, 6-9. sınıflar (Ortaokul) 4,2230-4,425 Euro ve 10. sınıf 4,325 Euro, 11. ve 12. sınıflar 4,425 Euro (Lise). Kayıt parası olarak 500 Euro alınmakta olup ayrıca, her yıl 12 Euro sigorta ücreti istenmektedir. Servis ücreti semtlere göre 1,200 Euro ile 1,500Euro arasında değişmektedir.

(Ayrıntılı bilgi için www.lfh.gr)

c)Almanca eğitim veren okullar

Deutsche Schule Athen, Yunanistan ve Almanya’daki eğitim sistemlerinin farklılığı nedeniyle iki bölümde faaliyet göstermektedir. Bunlar, Alman Kuzey-Ren Westfalya Eyaleti eğitim sistemini esas alan Alman bölümü ile Yunan eğitim sistemine göre çalışan Yunan bölümüdür.

Alman bölümü, anaokulu, ilkokul, ortaokul, gymnasion ve yüksek meslek okulu şeklinde örgütlenmiştir. Yunan bölümü ise gymnasion ve lise bölümlerine ayrılmıştır. Alman bölümünde, birinci sınıfta okutulmaya başlanılan Yunanca dersi dışındaki bütün dersler Almanca okutulmaktadır. Yunan bölümünde ise Almanca, matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, sanat tarihi, müzik ve spor dersleri Almanca, geri kalan dersler ise Yunanca okutulmaktadır.

Anne-babası Alman vatandaşı olmayan çocukların okula kabulleri bazı pedogojik değerlendirmelerin ve yapılacak sınavın sonucuna göre mümkün olabilmektedir.

2012-2013 ders yılı ücretleri: Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise ücretleri aynı olup yıllık 5,068 Euro’dur. Okul ücreti beş taksitte ödenebilmektedir. Kayıt parası 1,350 Euro’dur. Servis ücreti ortalama 1,200 Euro’dur.

(Ayrıntılı bilgi için www.dsathen.gr)

d) Üniversite öğrenim koşul ve olanakları

Yunanistan’da özel üniversitelerde eğitim belirli bir sınava tabi olmaksızın yabancı dilin yeterli olması halinde mümkündür. Devlet üniversitelerindeki bir programa devam etmek istendiği takdirde başvuru makamı Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Ağustos ayının ilk yarısında yurtdışında bitirdikleri Lise diploması ve transkriptle yapılan başvuru sonucunda, Bakanlık şartlar uygunsa başvuru sahibinin hangi üniversiteye devam edeceğini belirlemektedir. İlgilinin Yunancasının yetersiz olması durumunda 1 yıl Yunanca hazırlık programına devam etmesi zorunludur. Yabancı öğrenciler için anne ve babanın her ikisinin de yabancı olması şartı aranmaktadır. Yunan devlet üniversitelerinde yabancı öğrencilerin sayısı sosyal bilimler fakültelerinde tüm öğrencilerin %1’ini, fen fakültelerinde ise % 0.50’sini oluşturmaktadır.

R.Sosyal Yaşantı ve Tatiller:

Yunanistan’da hafta tatil günleri Cumartesi ve Pazardır. Resmi tatil günleri ve dini bayramlar ise aşağıda belirtilen 12 gündür:

1 Ocak Yılbaşı Tatili

6 Ocak Teofania

25 Mart Milli Gün ve Dini Bayram (Evangelismos) Değişken

Temiz Pazartesi Değişken

Paskalya (Cuma ve Pazartesi tatil) Değişken Agio Pnevma

1 Mayıs İşçi Bayramı

15 Ağustos Meryem Ana’nın Ölüm Günü

28 Ekim “OHİ” Bayramı (Milli Gün)

25-26 Aralık Noel

Yunan halkının rahatı seven ve eğlenceye düşkün karakter yapısının bir sonucu olarak gerek büyük şehirlerde, gerek küçük köy ve kasabalarda hoş zaman geçirilebilecek pek çok kafe, taverna, lokanta ve gece kulübü mevcuttur.

Atina’da her zevke ve her keseye hitap edebilen birçok restoran bulunmaktadır. Beş yıldızlı lüks otellerin lokantaları dışında, çeşitli kategorilerde restoranlar şehrin her kesimine yayılmıştır. Sahil kesimlerinde bol miktarda deniz mahsulleri lokantası bulmak, ayrıca şehrin herhangi bir yerinde dahi “fast-food” tipi yerlere sıkça rastlamak mümkündür. Bunların yanısıra Türk, Japon, Tayland, Arjantin, Meksika, İtalyan, Fransız, Pakistan-Hint ve Çin yemeklerinin ağırlıkta bulunduğu lokantalar da mevcuttur.

Atina’da çok çeşitli eğlence imkanları bulunmaktadır. Klasik ve çağdaş temsiller, dans ve müzik şovları sunan çok sayıdaki tiyatroların yanısıra, yeni gösterime giren yabancı filmleri oynatan büyük sinemalar da mevcuttur. Diğer taraftan Atina, sanat galerileri ve müzeler bakımından da zengin sayılır. Her semtte bir spor merkezinin bulunduğu Atina’da farklı hobi kurslarına devam etme imkanı da vardır. Ancak, sözkonusu kursların büyük çoğunluğu Yunanca yapılmaktadır.

Son iki yıldır ülkeye gelen turist sayısında bir azalma yaşanmasına rağmen, 15 bin kilometreyi bulan kıyı uzunluğu ve 1.400’ü geçen irili, ufaklı adaları ile Yunanistan, halen önemli turizm merkezlerinden biridir. Ülkenin en çok turist çeken bölgeleri, başkent Atina ve Attika adası, İyon Denizi Adaları, Ege Adaları, Mora (Peloponez) Yarımadası ve Selaniktir. Atina’nın civarında da gerek günübirlik gidilebilecek gerek haftasonu tatillerinin geçirilebileceği birçok tarihi ve turistik merkez bulunmaktadır.

Yunanistan’da satışa sunulan yerli-yabancı kitap, gazete ve dergilerin sayısı oldukça fazladır. Tarafsız Kathimerini gazetesinin İngilizce nüshası (Pazar hariç) her gün “International Herald Tribune” gazetesiyle birlikte yayımlanmakta, ayrıca her Cuma İngilizce “Athens News” gazetesi çıkmaktadır. Atina’da vatandaşlarımız ve Türkiye’den göçen Yunanlıların yaşadığı semtlerdeki bazı gazete bayilerinde Türk gazetelerinin (özellikle Hürriyet) Avrupa baskılarını bulmak mümkündür. Çanak anten kullanmak suretiyle, TÜRKSAT üzerinden yayın yapan Türk televizyon kanalları izlenebilmektedir. Yunan kanallarında ise, yabancı film ve diziler orijinal lisanda ve Yunanca altyazılı olarak gösterilmektedir.

Gazeteler:

Günlük Ta Nea  27.898     Merkez Sol Eğilimli, "PASOK" yanlısı; Ethnos    29.833     Merkez Sol Eğilimli, "PASOK" yanlısı; Kathimerini  39.183     Merkez Sağ Eğilimli; Eleftheros Tipos  18.047  Sağ Eğilimli, "YDP" yanlısı; Dimokratia  13.000 Aşırı Sağ Eğilimli; Rizospastis  6.590     Sol eğilimli, Yunanistan Komünist Partisi (KKE)Yanlısı; Avgi 2.562 Sol Eğilimli, Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Partisi yanlısı; Eleftheri Ora 3.502 Aşırı Sağ Eğilimli;Estia 1.812  Sağ Eğilimli; Imerisia 1.033 Merkez Sol Eğilimli, "PASOK" yanlısı; Eleftheritipia 9.999 Sol Eğilimli; Efimerida Sintakton 7.462 Sol Eğilimli;

Haftalık  Proto Thema 153.103  Tarafsız; To Vima 115.490    Merkez Sol Eğilimli, "PASOK" yanlısı; Realnews  90.563  Sağ Eğilimli, "YDP" yanlısı; Ependitis 16.290    Merkez Sağ Eğilimli; Pontiki  9.675 Sol Eğilimli

S.Günlük Yaşam, yerel halkla ilişkiler, halkın Türklere bakış açısı:

Yerel halkla ilişkilerde göz ardı edilmemesi gereken husus bireysel kimlik ile Yunan toplumsal kimliği arasında farklılık bulunduğu gerçeğidir. Atina'da bulunduğumuz süre içindeki tespitlerimiz halkın özellikle tahsilli kesimiyle bir Türk olarak rahatlıkla biraraya gelinebildiğini, ortak bir zevk, anlayış ve gündelik alışkanlıkların paylaşılabildiğini göstermektedir. Ancak, toplumsal kimlik işin içine girdiğinde, eğitim sisteminin hemen her düzeyindeki Türk aleyhtarı öğretinin de etkisiyle Türk düşmanlığı ve katı önyargılar su yüzüne çıkabilmektedir. Bu düşmanlık ve önyargılar 1999 yılı Haziran ayında başlayan Türk-Yunan yakınlaşma süreciyle çok kısıtlı da olsa sorgulanmaya, hiç değilse eskiden olduğu ölçüde gündeme getirilmemeye başlanmıştır. Bunun en somut örneğini genelde yoğun bir Türkiye karşıtı propaganda yürüten, Hükümetlerin yönlendirmesine açık durumdaki basının yaklaşımında görmek mümkündür. Son dönemlerde derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kapkaç, hırsızlık ile silahlı soygun olaylarında belirgin bir artış görülmektedir.