Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri , 17.06.2014

2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanacak "Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge"ye ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı'na aşağıdaki linkten erişilebilir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140610-18.htm