Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Bursları/lisans Başvuruları , 10.05.2013

DUYURU

 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Bursları lisansüstü programlarına dünya çapında başvurular alındığını ve başvuruların, belirlenen ülkelerde Seçici Heyetler marifetiyle değerlendirilmesinin büyük oranda tamamlandığını bildirmiştir.

 

Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde yükseköğrenim görmeye aday olan lisans seviyesindeki uluslararası öğrencilerin başvuruları 06 Mayıs - 06 Haziran 2013 tarihlerinde alınacak olup, sözkonusu adayların Türkiye Burslarına başvuru şartları, değerlendirme ve seçim kriterleri ile konuya ilişkin diğer ayrıntılı bilgileri www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Anılan tarih aralığında yapılacak lisans başvurularının değerlendirilmesi, Seçici Heyetler tarafından Haziran ve Temmuz aylarında, belirlenen ülkelerdeki mülakatlarla gerçekleştirilecektir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.