Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik , 11.10.2012

                                                                                              DUYURU

22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120922.htm) “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” uyarınca, 4760 sayılı “Özel Tüketim Vergisi Kanunu”na ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.I.P numaralı mallardan “Digerleri/motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan % 37 vergi oranı % 40 olarak yeniden tespit edilmistir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında otomobil ithal etme imkanı bulunan ve bu haktan istifade etmeyi düsünen yurtdısında yasayan vatandaslarımıza saygıyla duyurulur.