Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Erteleme Ve Dövizle Askerlik Başvuru Belgeleri , 19.03.2012

Yurt dısı askerlik erteleme ve dövizle askerlik hizmeti basvurularında bulunan yükümlüler
hakkında düzenlenen basvuru formlarına hangi belgelerin ilave edilmesi gerektigi hususunda
olusan tereddütlerin giderilmesini teminen hazırlanan çizelge ektedir.

İlgili Dosyalar :

- Askerlik Erteleme ve Dövizle Askerlik Başvuru Belgeleri