Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul Ve Esaslarını Gösterir Genelge , 03.06.2010

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATİNA-PİRE BAŞKONSOLOSLUĞU DUYURUSU

No:3                                                                                                               3 Haziran 2010

 

 

 

Değerli Vatandaşlarımız,

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12.09.2010 tarihinde halkoylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge’sinde yer alan bazı hususlar aşağıda sunulmuştur :

 

- Yurt dışında yasayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışı

Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak internet ortamında 09 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 08.00'de, www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.  

 

-Vatandaşlarımız “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numarasını girerek Kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edeceklerdir. Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanı; 22/06/2010 Salı günü saat 17.00'de sonlandırılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular Başkonsolosluklarca kabul edilmeyecektir.

 

-Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kayıtlarında düzeltme ve yerleşim değişiklikleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup, imzalamaları  gerekmektedir.

 

-Yurt  Dışı Seçmen Kütüğünün, ilandan indirilmesinden sonra, ilan süresi içinde yurt dışı

temsilciliklerince yapılan değisiklik/düzeltme işlemleri Mernis AKS’den, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından SEÇSİS veri tabanına 03/07/2010 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda işlenecektir.

 

Sözkonusu Genelge’nin tam metnine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşmanız mümkündür.
 

Saygıyla duyurulur.