Türkiye Cumhuriyeti

Atina-Pire Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Adres Beyan Formlarının Doldurulması Ve Yurtdışı Seçmen Kütüklerinin Oluşturulması Ile İlgili Duyuru , 31.05.2010

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATİNA-PİRE BAŞKONSOLOSLUĞU DUYURUSU

            No:1                                                                                                           31 Mayıs 2010

            Değerli Vatandaşlarımız,

5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca uygulanmaya başlayan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi gereğince, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın “Adres Beyan Formu” doldurmak suretiyle dış temsilciliklerimize adres bilgilerini iletmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ülkemizdeki tüm bürokratik işlemlerinde ve oy kullanma, nüfus sayımı gibi konularda beyan ettikleri adresler esas alınmaktadır.

Beyan edilen adreste değişiklik olması durumunda, yeni adresin de 20 gün içerisinde bildirilmesi zorunludur.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 264 sayılı kararı gereği, yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanmaları ancak, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kaydolmaları sonucu mümkün olabilecektir. Bu amaçla seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza başvurarak “Adres Beyan Formu”nu doldurup imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. Adres Beyan Formu doldurmamış bulunan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanmaları mümkün olamayacaktır.

Bugüne kadar “Adres Beyan Formu” doldurmuş bulunan vatandaşlarımızın, kimlik ve adres bilgilerinde herhangi bir değişiklik sözkonusu olmadığı sürece Başkonsolosluğumuza başvurmalarına veya gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı olup olmadıklarını, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün https://adres.nvi.gov.tr/ internet adresinden ilgili linklere tıklamak suretiyle sorgulamaları mümkündür.

Yurt dışı seçmenler, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.ysk.gov.tr adresinden “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girip, sorgulama yaparak durumlarını kontrol edebilirler.

            Saygıyla duyurulur.