Dolandirildiklarini İleri Süren Vatandaşlarimiz Hakkinda Bilgi Notu

Atina - Pire Başkonsolosluğu 17.05.2013

DOLANDIRILDIKLARINI İLERİ SÜREN VATANDAŞLARIMIZ HAKKINDA

BİLGİ NOTU

17 Mayıs 2013

1-      Son dönemlerde, “bir yakınlarını Türkiye’ye veya bulundukları Avrupa ülkesine getirebilmek amacıyla Yunanistan’a para transfer ettiklerini” ancak para gönderilmesi talebinin sürekli hale gelmesi nedeniyle dolandırılmış olduklarından şüphelendiklerini belirten vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza yapmış oldukları başvurularda bir artış görülmektedir.

 

2-      Son 32 ay içerisinde Başkonsolosluğumuza, Türkiye ya da diğer Batı Avrupa ülkelerinde mukim vatandaşlarımızca internet ya da telefon üzerinden yapılan başvuruların sayısı 55 kadardır.

 

3-      Mağdur vatandaşlarımızla yapılan görüşmelerde, para transferi yapılan kişi ile internet ortamında tanışıldığı; Türkçe görüşüldüğü; karşılıklı “fotoğraflar” gönderildiği; telefon görüşmeleri yapıldığı; belirli bir güven ortamının oluşmasının ardından yurtdışında bulunan kişi tarafından, öncelikle Türkiye’ye gelecek kadar yeterli parası olmadığı; pasaport almak veya seyahat sigortası yaptırmak için belirli bir miktar paraya ihtiyaç duyulduğu, ailesinin bakıma ihtiyaç duyduğu gibi nedenlerle para gönderilmesi istendiği anlaşılmaktadır.

 

4-      Para transferi genellikle Western Union üzerinden yapılmaktadır. İlk etapta gönderilen paranın miktarı 200 Avro’dan 3000 Avroya kadar çıkabilmektedir. İlk para transferinden sonra başka bahanelerle de para gönderildiği mağdur vatandaşlarımızca iddia edilmektedir. Müteakip para taleplerinde en çok kullanılan gerekçe, “Pasaportun alındığı, seyahat sigortasının yapıldığı ancak Yunanistan’dan diğer ülkelere gidebilmek için havaalanında ya da diğer gümrük kapılarında belirli bir miktar nakit para ibraz etme zorunluluğu” olduğudur. 

 

5-      Başkonsolosluğumuza başvuran vatandaşlarımızın önemli bir bölümü, gümrük kapısında ya da havaalanında beklediğini ileri süren kişiye ikinci ya da üçüncü kez  para gönderdikten sonra sözkonusu kişi ile irtibatlarının kesildiğini, muhtemelen “sözkonusu kişinin havaalanındaki yetkililerce alıkonulduğunu”  belirterek, Başkonsolosluğumuzun yardımını istemektedirler.

 

6-      Başkonsolosluğumuzca mağdur vatandaşlarımıza verilen yanıtlarda, para gönderilen kişinin Yunanistan ya da başka bir ülke vatandaşı olması halinde “havaalanında bekletilen kişinin kurtarılması için” Başkonsolosluğumuzun bir girişimde bulunmasının mümkün olamayacağı; Türk vatandaşları, Yunanistan vatandaşları ya da üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan’dan başka ülkelere seyahatleri öncesinde havaalanlarında ya da gümrük kapılarında para ibraz etmeleri gibi bir uygulamanın  olmadığı; esasen Yunan vatandaşlarının sadece Nüfus Cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle dahi ülkemize giriş yapabildikleri; bir Türk vatandaşının, üzerinde yeterli para bulunmaması gerekçesiyle Yunanistan dışına çıkmasına izin verilmediği yönünde bir uygulama ile karşılaşması halinde, sözkonusu hususun, gümrük görevlisine ait kimlik bilgileri ile doğrudan Başkonsolosluğumuza iletmesinin daha yerinde olacağı vurgulanmakta,  bundan sonraki olası para taleplerinde para gönderilmemesi tavsiye edilmektedir.

 

7-      Mağdur vatandaşlarımız para transfer ettikleri kişi ile daha önce hiçbir şekilde yüzyüze görüşmediklerini, yalnızca belirli telefon numaraları üzerinden iletişim kurduklarını ve sözkonusu telefon numaralarının artık işlevsel olmadığını; para transfer ettikleri kişi ile aralarında hiçbir yazılı sözleşmenin bulunmadığını; para transferi yapmaları için tehdit edilmediklerini belirterek, parayı kendi rızaları ile gönderdiklerini kabul etmekle birlikte dolandırıldıklarını ifade etmektedirler.

 

8-      Bazı vatandaşlarımız konuyu polise ya da yargıya intikal ettirmek istediklerini dile getirmekle birlikte, iki reşit kişi arasında herhangi bir sözleşmeye dayanmadan ve tehdit sözkonusu olmaksızın, salt görüşme ya da evlenme vaadiyle yapılan para transferi sonucunda oluşan mağduriyet hakkında, vatandaşlarımızca Türkiye ya da Yunanistan’da başlatılan bir yargı sürecine dair Başkonsolosluğumuza ulaşmış bir bilgi bulunmamaktadır.

 

9-      Benzer dolandırıcılık vak’aları hakkındaki değerlendirmelerine başvurulan  Başkonsolosluğumuz Hukuk Danışmanı, iddia sahibi kişinin bizzat ya da bu konuda özel yetkiyle atayacağı Yunan avukatı kanalıyla, sorumlu olabilecek tüm kişilerin aleyhine, müteselsil suçun en son işlendiği tarihten başlamak üzere 3 ay içinde Yunanistan’da polise ya da savcılık makamına suç duyurusunda bulunabileceğini ifade etmiştir.

 

10-  Yunanistan’da telefon numaralarının takibata alınabilmesi için Savcılık kararı ve buna yönelik olarak mağdur kişi ya da yasal vekili tarafından yapılacak suç duyurunun Savcılık tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

 

11-  Yunanistan’da suç duyurusunda bulunulması istendiği takdirde, yardımcı olabilecek Türkçe ve Yunanca bilen avukatların isim ve irtibat bilgileri Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilir.

 

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

08:30 - 12:00
6.1.2017 6.1.2017 DİNİ TATİL
27.2.2017 27.1.2017 DİNİ TATİL
14.4.2017 17.4.2017 PASKALYA
1.5.2017 1.5.2017 RESMİ TATİL (İŞÇİ BAYRAMI)
5.6.2017 5.6.2017 DİNİ TATİL
15.8.2017 15.8.2017 DİNİ TATİL
1.9.2017 1.10.2017 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ
25.12.2017 26.12.2017 NOEL
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
19.2.2018 19.2.2018 Temiz Pazartesi (Dini Tatil)
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı (Resmi Tatil)
28.5.2018 28.5.2018 Ortodoks Dini Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Günü
15.8.2018 15.8.2018 Ortodoks Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 26.12.2018 Noel