Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun

Atina - Pire Başkonsolosluğu 02.03.2012

    5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesindeki yeni düzenlemeyle Türkiye’de yaşayan herkes genel sağlık sigortası kapsamına alınmış, Türkiye’de ikamet etmeyenler ise kapsam dışında tutulmuşlardır.

 

         Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) ikamet adresi Türkiye olarak görülen herkese mektup gönderilmek suretiyle sigortadan nasıl yararlanacağı hakkında bilgi verilmekte olup, yurtdışında yaşayan ancak ikamet adresi Türkiye olarak gözüken vatandaşlarımıza da bu mektubun gönderildiği, sigortadan yararlanmak isteyenlerin mektubu aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine başvurmalarının istendiği bilinmektedir.

 

         Öte yandan adrese kayıt sisteminde yakın dönemde yaşanan teknik arıza nedeniyle, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anılan sigorta kapsamı dışında kalmak üzere adreslerinin güncellenmesi için Temsilciliklerimize yaptıkları başvuruların gecikmeyle işleme tabi tutulabildiği öğrenilmiş ve bu kişiler için süre uzatımı talep edilmiştir. Sözkonusu talep halen SGK tarafından incelenmekte olup, yakın süre zarfında sonuçlandırılacaktır.

 

         Bu süre zarfında, mağduriyetlerin önlenmesi için  vatandaşlarımızın, adres güncellemelerini, doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüklerine posta veya elektronik postayla (sayısal imza) (www.nvi.gov.tr) bildirimde bulunmak suretiyle yapmalarının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

 

         Kamuoyuna  saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

08:30 - 12:00
6.1.2017 6.1.2017 DİNİ TATİL
27.2.2017 27.1.2017 DİNİ TATİL
14.4.2017 17.4.2017 PASKALYA
1.5.2017 1.5.2017 RESMİ TATİL (İŞÇİ BAYRAMI)
5.6.2017 5.6.2017 DİNİ TATİL
15.8.2017 15.8.2017 DİNİ TATİL
1.9.2017 1.10.2017 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ
25.12.2017 26.12.2017 NOEL
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
19.2.2018 19.2.2018 Temiz Pazartesi (Dini Tatil)
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı (Resmi Tatil)
28.5.2018 28.5.2018 Ortodoks Dini Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. Günü
15.8.2018 15.8.2018 Ortodoks Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 26.12.2018 Noel