Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun

Atina - Pire Başkonsolosluğu 02.03.2012

    5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesindeki yeni düzenlemeyle Türkiye’de yaşayan herkes genel sağlık sigortası kapsamına alınmış, Türkiye’de ikamet etmeyenler ise kapsam dışında tutulmuşlardır.

 

         Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) ikamet adresi Türkiye olarak görülen herkese mektup gönderilmek suretiyle sigortadan nasıl yararlanacağı hakkında bilgi verilmekte olup, yurtdışında yaşayan ancak ikamet adresi Türkiye olarak gözüken vatandaşlarımıza da bu mektubun gönderildiği, sigortadan yararlanmak isteyenlerin mektubu aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine başvurmalarının istendiği bilinmektedir.

 

         Öte yandan adrese kayıt sisteminde yakın dönemde yaşanan teknik arıza nedeniyle, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anılan sigorta kapsamı dışında kalmak üzere adreslerinin güncellenmesi için Temsilciliklerimize yaptıkları başvuruların gecikmeyle işleme tabi tutulabildiği öğrenilmiş ve bu kişiler için süre uzatımı talep edilmiştir. Sözkonusu talep halen SGK tarafından incelenmekte olup, yakın süre zarfında sonuçlandırılacaktır.

 

         Bu süre zarfında, mağduriyetlerin önlenmesi için  vatandaşlarımızın, adres güncellemelerini, doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüklerine posta veya elektronik postayla (sayısal imza) (www.nvi.gov.tr) bildirimde bulunmak suretiyle yapmalarının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

 

         Kamuoyuna  saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

8:30 - 12:00

Başvuru saatleri: 08:30 - 12:00
2.3.2020 Temiz Pazartesi (Dini gün)
25.3.2020 Ulusal Bağımsızlık Günü (Milli gün)
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya
1.5.2020 Emek ve Dayanışma Günü
8.6.2020 Kutsal Ruh Bayramı (Dini gün)
31.7.2020 Kurban Bayramı'nın birinci günü
28.10.2020 Ohi günü (Milli gün)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 26.12.2020 Noel